Newsletter

Czerp zyski z polskich i rosyjskich akcji!

18.04.2011
Czerp zyski z polskich i rosyjskich akcji! Warszawa, 18 kwietnia 2011 – Po kilkumiesięcznym okresie konsolidacji i nerwowości spowodowanej m.in. negatywnymi informacjami ze świata, na GPW powrócił optymizm. To dobra wiadomość dla posiadaczy jednostek funduszy akcyjnych. Szczególnie dobre perspektywy mają akcje spółek z Europy Środkowo-Wschodniej.

Pierwsza połowa kwietnia okazała się dla warszawskiej giełdy miesiącem wzmożonej aktywności inwestorów. Co ważne, także tych zagranicznych. Po krótkim okresie odpływu kapitału z rynków wschodzących, w tym także z Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), sytuacja uległa odwróceniu. Znalazło to zwoje odzwierciedlenie w kolejnych rekordach trwającej od lutego 2009 hossy. WIG20 przekroczył poziom 2900 pkt. i pomimo tymczasowych korekt spodziewany jest dalszy marsz indeksu w górę.

Za takim scenariuszem przemawiają przede wszystkim dobre dane makroekonomiczne, oraz sprzyjający klimat na globalnych rynkach. W perspektywie najbliższych miesięcy powinno się to przełożyć na wzrost optymizmu przedsiębiorstw. Te zaś, korzystając z dobrej koniunktury i rosnącej konsumpcji indywidualnej, powinny znacząco zwiększać nakłady finansowe na inwestycje.

O dobrej koniunkturze w sektorze przemysłowym świadczy poprawiający się wskaźnik menedżerów logistycznych (PMI), który w marcu wyniósł 53,8 pkt., a także wzrost produkcji przemysłowej o 10,7 proc. rok do roku (po raz piętnasty z rzędu). Co więcej, wynik finansowy brutto przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób wzrósł w 2010 roku o 12,1 proc. i był drugim najlepszym wynikiem w historii. Kontynuacja ożywienia gospodarczego jest pozytywną wiadomością dla osób inwestujących
w fundusze akcji – szczególnie tych, które lokują aktywa w walory spółek z Europy Środkowo-Wschodniej.

Duży potencjał wzrostu ma subfundusz UniAkcje: Nowa Europa, który obecnie inwestuje dużą część środków w akcje emitentów z Rosji. – Rosnące ceny ropy naftowej oraz innych surowców mają korzystny wpływ na rosyjską gospodarkę, a przez to również na wyniki największych przedsiębiorstw notowanych na moskiewskim parkiecie – mówi Robert Burdach, zarządzający funduszem w Union Investment TFI. – Co więcej, obserwujemy kontynuację dużych napływów inwestycji portfelowych do Rosji ze strony międzynarodowych graczy. Zwiększa to szansę na dalszy wzrost cen akcji rosyjskich spółek, tym bardziej, że te są relatywnie tanie – dodaje. Na przestrzeni roku (31.03.2010-31.03.2011) subfundusz UniAkcje: Nowa Europa osiągnął wynik 17,9 proc.

Inwestorzy zainteresowani polskim rynkiem powinni przede wszystkich zwrócić uwagę na największe polskie spółki, czyli sięgnąć po subfundusz UniKorona Akcje. Optymistyczne prognozy PKB dla Polski oraz powrót zagranicznego kapitału na warszawski parkiet sprzyjają temu, aby na koniec grudnia 2011 r. wynik zamknął się w przedziale 17-20 proc.

Osoby ceniące elastyczną strategię inwestycyjną, która pozwala na szybką zmianę alokacji aktywów pomiędzy częścią akcyjną i dłużną portfela oraz wykorzystanie instrumentów pochodnych, powinny rozważyć dołączenie do portfela specjalistycznego subfunduszu UniTotal Trend. W rankingach produktów absolute return za ostatnie dwanaście miesięcy (na 31.03.2011)
UniTotal Trend znalazł się na pierwszym miejscu, z wynikiem 17,99 proc.

Najnowsze prognozy grupy Union Investment potwierdzają, że w nadchodzących miesiącach można się spodziewać dalszej poprawy koniunktury, zarówno w Polsce, jak i na świecie. To dobry znak dla rynku akcji. Warto jednak pamiętać, że hossa trwa już ponad dwa lata, dlatego z decyzją o zakupie akcji warto się pospieszyć. Im wcześniej zainwestujemy, tym większe zyski możemy osiągnąć – mówi Robert Burdach z Union Investment TFI.
Union Investment TFI S.A.
Warto wiedzieć
ZUSILLA atakuje, Legg Mason broni 15.04.2011
15 kwietnia Legg Mason TFI S.A. rozpoczyna kampanię reklamową uświadamiającą Polakom potrzebę samodzielnego... więcej
Legg Mason Akcji FIO na 5 gwiazdek AOL 10.02.2011
Fundusz Legg Mason Akcji utrzymał swój 5-gwiazdkowy rating firmy Analizy Online. Tym samym pozostaje... więcej
Union Investment TFI konsekwentnie stawia na akcje 24.01.2011
Warszawa, 20 stycznia 2011 – Pomimo, że nowy rok na warszawskiej giełdzie rozpoczął się spadkami,... więcej
więcej