Newsletter

Fundusz tygodnia Multifund.pl

05.12.2009
Fundusz tygodnia Multifund.pl Wielokrotnie informowaliśmy o dobrych wynikach funduszy inwestujących w Brazylii i dobrych prognozach dla inwestycji w tym regionie. Potwierdzają to wyniki funduszu HSBC GIF Brazil Equity (ponad 160% zwrotu dla inwestycji w USD), który przedstawiamy w tym tygodniu oraz dane o kondycji brazylijskiej gospodarki. Na rynku brazylijskim widoczne jest bowiem dynamiczne wkroczenie w okres poprawy koniunktury. Dzięki popytowi wewnętrznemu w drugim kwartale 2009 roku wskaźnik PKB wzrósł o 1,9% kwartał do kwartału. Analiza tego stanu potwierdza znaczenie, jakie gospodarstwa domowe mają w procesie poprawy koniunktury. Dane ekonomiczne na trzeci kwartał 2009 sugerują, że poprawa koniunktury, która rozpoczęła się w drugim kwartale nabiera impetu.

Zarówno dane dotyczące produkcji przemysłowej jak i wskaźnik HSBC BRAZIL PMI (Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI brazylijskiego sektora przemysłowego) wskazują na znaczny wzrost produkcji. Biorąc pod uwagę pozytywne dane, analitycy HSBC Global Research podnieśli prognozy dotyczące wzrostu PKB do 0,4% (z 0%) oraz projekcje na rok 2010 do 5,3% (z 4,6%). Strukturalne zmiany na rynku pracy (m.in. stabilność zatrudnienia w zamian za zmniejszenie wymiaru godzin pracy) zmniejszyły rozmiar masowych zwolnień w Brazylii i sprawiły, że gospodarka tego kraju stała się bardziej niż inne odporna na kryzys gospodarczy na świecie.


Polityka inwestycyjna

HSBC GIF Brazil Equity inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich niepieniężnych aktywów w dobrze zdywersyfikowany portfel inwestycji w akcje, lub równoważne akcjom papiery wartościowe, emitowane przez firmy, które mają siedzibę i są notowane na głównej giełdzie papierów wartościowych lub innym regulowanym rynku w Brazylii, oraz firmy, które prowadzą dominującą część swojej działalności w Brazylii. Nie stosuje się ograniczeń odnośnie kapitalizacji i przewiduje się, że Subfundusz będzie inwestować w spółki o różnych wysokościach kapitalizacji.


Profil inwestora

Subfundusz (należący do kategorii Dynamic – dynamicznej) dopasowany jest do potrzeb inwestorów z długookresowym horyzontem czasowym inwestowania. HSBC GIF Brazil Equity umożliwia bardziej doświadczonym inwestorom dodatkowe zaangażowanie w ramach portfela, gdzie duża część aktywów może być lokowana na rynkach wschodzących oraz w papierach o niższej kapitalizacji, co może ograniczyć płynność i zwiększyć zmienność dochodowości.


Opłaty i uwagi

•    Pierwsze nabycie: równowartość 1000 USD
•    Opłata manipulacyjna: 5,54%
•    Zarządzanie: 2,25%
•    Rekomendowany horyzont: min. 7 lat


źródło: Multifund.pl - Maciej Jaszczyk
Multifund.pl
Warto wiedzieć
ZUSILLA atakuje, Legg Mason broni 15.04.2011
15 kwietnia Legg Mason TFI S.A. rozpoczyna kampanię reklamową uświadamiającą Polakom potrzebę samodzielnego... więcej
Legg Mason Akcji FIO na 5 gwiazdek AOL 10.02.2011
Fundusz Legg Mason Akcji utrzymał swój 5-gwiazdkowy rating firmy Analizy Online. Tym samym pozostaje... więcej
Union Investment TFI konsekwentnie stawia na akcje 24.01.2011
Warszawa, 20 stycznia 2011 – Pomimo, że nowy rok na warszawskiej giełdzie rozpoczął się spadkami,... więcej
więcej