Newsletter

IDEA TFI: 2 mld zł nowych aktywów w 2010 r

10.11.2010
IDEA TFI: 2 mld zł nowych aktywów w 2010 r IDEA TFI S.A. w październiku odnotowała dodatnie saldo wpłat i umorzeń o wartości ok. 135 mln zł. Dzięki pozyskaniu tej kwoty, tegoroczny bilans nowych aktywów Towarzystwa przekroczył 2 mld zł. Na koniec października TFI zarządzało blisko 2 mld 750 mln złotych z czego 1 mld 790 mln zł przypadało na fundusze otwarte i 960 mln zł na fundusze zamknięte. 

W roku 2010 fundusze otwarte IDEA TFI powiększyły wartość swoich lokat o ponad 1,2 mld zł. W tym czasie aktywa funduszy zamkniętych wzrosły o ponad 800 mln złotych. Październik br. był 24 miesiącem z rzędu od kiedy wartość aktywów Towarzystwa wzrasta. Zapoczątkowany pod koniec 2008 r. dynamiczny przyrost aktywów pozwolił IDEA TFI w przeciągu dwóch lat powiększyć lokaty funduszy o prawie 2,5 mld złotych.

„Napływ nowych środków do funduszy inwestycyjnych wynika z co najmniej dwóch czynników o charakterze trwałym. Pierwszym jest bezwzględna atrakcyjność długoterminowego inwestowania w fundusze, drugim relacja pomiędzy stopą zwrotu jaką zapewniają fundusze inwestycyjne i lokaty bankowe. Nawet pobieżne porównanie wyników funduszy bezpiecznych do ofert lokat bankowych pozwala ocenić bardziej korzystne rozwiązanie” - powiedział Piotr Kukowski, Prezes Zarządu IDEA TFI.
W ubiegłym miesiącu największym zainteresowaniem, wśród otwartych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez IDEA TFI, cieszyły się jednostki funduszu IDEA Premium, subfunduszu IDEA Obligacji oraz subfunduszu IDEA Stabilnego Wzrostu.
Idea TFI S.A.
Warto wiedzieć
ZUSILLA atakuje, Legg Mason broni 15.04.2011
15 kwietnia Legg Mason TFI S.A. rozpoczyna kampanię reklamową uświadamiającą Polakom potrzebę samodzielnego... więcej
Legg Mason Akcji FIO na 5 gwiazdek AOL 10.02.2011
Fundusz Legg Mason Akcji utrzymał swój 5-gwiazdkowy rating firmy Analizy Online. Tym samym pozostaje... więcej
Union Investment TFI konsekwentnie stawia na akcje 24.01.2011
Warszawa, 20 stycznia 2011 – Pomimo, że nowy rok na warszawskiej giełdzie rozpoczął się spadkami,... więcej
więcej