Newsletter

IDEA TFI: 35% wzrost aktywów w 2011 r.

11.07.2011
 IDEA TFI: 35% wzrost aktywów w 2011 r. Od początku roku środki zgromadzone w funduszach IDEA TFI wzrosły o ponad 1 mld zł, do wartości wycenianej na 4,05 mld zł na koniec czerwca 2011 r. W samym ubiegłym miesiącu Towarzystwo zanotowało przyrost aktywów zgromadzonych w funduszach w wysokości blisko 170 mln zł.

IDEA TFI zakończyła rok 2010 z aktywami wycenianymi na 3 mld zł. Pierwsze półrocze bieżącego roku przyniosło TFI kolejny miliard nowych środków, dzięki któremu spółka zarządza obecnie aktywami wycenianymi na 4,05 mld zł. W funduszach otwartych zgromadzono z tego 2,45 mld zł, wycena funduszy zamkniętych wynosiła 1,6 mld zł.

W 2011 r. Towarzystwo powiększyło stan posiadania o ok. 540 mln złotych w funduszach otwartych i o ponad 500 mln zł w funduszach zamkniętych. W 2010 r. IDEA TFI pozyskała 2,3 mld zł. Wynik ten pozwolił TFI wejść na pozycję wicelidera rynku TFI pod względem pozyskiwanych środków.

W pierwszym półroczu bieżącego roku najszybciej rozwijały się fundusze o charakterze agresywnym. Wśród funduszy otwartych zarządzanych przez IDEA TFI, pozytywnie wyróżniły się fundusze IDEA Akcji oraz IDEA Surowce Plus. W obu tych funduszach wzrost aktywów w ostatnich sześciu miesiącach przekroczył 65%.

„Systematyczny wzrost aktywów IDEA TFI jest wynikiem zaufania, które wypracowały nasze fundusze w ostatnich latach. Przykładem jest subfundusz IDEA Akcji, który niedawno został zgodnie uznany za najlepszy fundusz akcyjny w perspektywie trzech i pięciu lat przez najważniejsze tytuły prasowe. Dzięki takim osiągnięciom inwestycyjnym notujemy dodatni bilans wpłat do funduszy już od czwartego kwartału 2008 r. Rok 2010 i pierwsze półrocze roku 2011 przyniosły IDEA TFI większe wolumeny wpłat, co przełożyło się również na wyniki finansowe spółki. Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania kolejnych projektów, których efekty zaczną być wkrótce odczuwalne. Mamy ambitne plany na przyszłość” – powiedział Piotr Kukowski, Prezes Zarządu IDEA TFI.

Czerwiec był kolejnym miesiącem dynamicznego rozwoju Towarzystwa. W ubiegłym miesiącu aktywa IDEA TFI powiększyły się o blisko 170 mln zł. W maju, IDEA TFI osiągnęła bardzo podobny wynik, aktywa wzrosły o ponad 170 mln zł.

„Wysoki poziom zainteresowania ofertą IDEA TFI jest, obok wyników inwestycyjnych prezentowanych przez fundusze, także efektem otwartej postawy wobec sieci dystrybucji i wyróżnień, które otrzymujemy od niezależnych instytucji analizujących rynek TFI. Bardzo dobrze został odebrany m.in. tytuł najlepszego TFI w roku 2010, przyznany IDEA TFI przez jeden z największych dzienników gospodarczych w Polsce” – dodał Szymon Szatkowski, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu IDEA TFI.
Idea TFI S.A.
Warto wiedzieć
ZUSILLA atakuje, Legg Mason broni 15.04.2011
15 kwietnia Legg Mason TFI S.A. rozpoczyna kampanię reklamową uświadamiającą Polakom potrzebę samodzielnego... więcej
Legg Mason Akcji FIO na 5 gwiazdek AOL 10.02.2011
Fundusz Legg Mason Akcji utrzymał swój 5-gwiazdkowy rating firmy Analizy Online. Tym samym pozostaje... więcej
Union Investment TFI konsekwentnie stawia na akcje 24.01.2011
Warszawa, 20 stycznia 2011 – Pomimo, że nowy rok na warszawskiej giełdzie rozpoczął się spadkami,... więcej
więcej