Newsletter

Legg Mason Akcji FIO na 5 gwiazdek AOL

10.02.2011
Legg Mason Akcji FIO na 5 gwiazdek AOL Fundusz Legg Mason Akcji utrzymał swój 5-gwiazdkowy rating firmy Analizy Online. Tym samym pozostaje wśród najlepszych kilkunastu funduszy inwestycyjnych na polskim rynku, którym udało się utrzymać najwyższą ocenę.

Cytując opinię ekspertów z firmy Analizy Online: „Fundusz Legg Mason Akcji jest wyrazistym reprezentantem fundamentalnego podejścia inwestycyjnego. Unikalny charakter funduszu tworzy cała gama współgrających ze sobą elementów, na które składa się selektywne podejście inwestycyjne, poszukiwanie wewnętrznej wartości spółek, koncentracja portfela oraz autonomiczny dobór akcji w oderwaniu od bieżącej sytuacji na giełdzie. Ostatni element podkreśla istotę fundamentalnego stylu zarządzania, jaki wykorzystuje Legg Mason Zarządzanie Aktywami”.

- Rating Analiz Online to inicjatywa, która nie opiera się tylko na ocenie czynników ilościowych, takich jak zysk, ryzyko, koszty, ale również bierze pod uwagę czynniki jakościowe. Oceniając poszczególne fundusze, oprócz wyników bierzemy również pod uwagę ich stabilność, doświadczenia zespołu zarządzającego aktywami, czy organizację procesu inwestycyjnego – mówi Michał Duniec z firmy Analizy Online.

- Pięć gwiazdek otrzymują jedynie fundusze, które zdaniem naszych analityków są wyjątkowej jakości. Są one w stanie osiągać lepsze wyniki od swoich konkurentów w perspektywie długoterminowej. Aby fundusz otrzymał taką ocenę, musi być znacznie lepszy od konkurentów w większości kluczowych aspektów – dodaje Michał Duniec.

Na polskim rynku jest jedynie kilkanaście (spośród kilkuset) funduszy, które mogą się pochwalić taką oceną. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na sztandarowy produkt towarzystwa Legg Mason, jakim jest fundusz LM Akcji FIO. W dłuższym terminie fundusz osiąga atrakcyjne wyniki inwestycyjne przy relatywnie niewielkim ryzyku. Ze względu na unikalną politykę, ocena jego inwestycji wymaga długofalowego podejścia. Na osiągane rezultaty nie należy bowiem patrzeć przez pryzmat krótkoterminowych np. rocznych stóp zwrotu, ale w okresach nie krótszych niż 3 lata. W ciągu ostatnich 12 lat funduszu Legg Mason Akcji zarobił 263 proc., a w 5 ostatnich – 59 proc. (wynik o 19 pkt. proc. lepszy od WIG-u).

Funduszem LM Akcji FIO zarządza kolegialnie zespół 6 osób, w ramach Legg Mason Zarządzania Aktywami. Obecny skład ukształtował się na jesieni 2007 roku, kiedy to szefem inwestycji został Piotr Rzeźniczak i do dziś nie uległ zmianie. Decyzje o zakupie lub sprzedaży aktywów podejmowane są zespołowo, w przypadku kategorycznego sprzeciwu jednego z członków, inwestycja w daną spółkę zostaje zablokowana.

Cechą charakterystyczną jest również sposób wynagradzania zarządzających, który ma charakter uznaniowy. Oceniane są: zaangażowanie, pomysły inwestycyjne, wkład w pracę zespołu – mają one przełożenie na wyniki funduszu.


Jeśli są Państwo zainteresowani zasięgnięciem dodatkowych informacji o funduszu zapraszamy do pobrania karty funduszu pod adresem: http://www.leggmason.pl/karty-funduszy.html


Zespół zarządzających Legg Mason TFI

Informacje dodatkowe:
Legg Mason TFI S.A. (Legg Mason TFI) jest częścią Grupy Legg Mason - jednej z największych firm inwestycyjnych na świecie. Prowadzi politykę inwestycyjną opartą na analizie fundamentalnej i selektywnym stylu inwestycyjnym. Na polskim rynku TFI działa od 1998 roku. Legg Mason TFI oferuje różnorodną gamę produktów dedykowanych zarówno klientom indywidualnym, jak też instytucjonalnym.
Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. (LM ZA) jest jedną z najbardziej szanowanych i najdłużej działających na polskim rynku firm asset management. Oferuje swoje usługi głównie dla dużych firm z sektora ubezpieczeniowego i funduszy inwestycyjnych.
Legg Mason Inc. to założony w 1899 finansowy holding oferujący szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych (zarządzania aktywami) dla klientów indywidualnych, korporacji, jednostek administracji rządowej, planów emerytalnych
i instytucjonalnych inwestorów na całym świecie. Od 1983 roku jest notowany
na New York Stock Exchange i zarządza aktywami o łącznej wartości 672 mld USD (stan na 31.12.2010).
Legg Mason
Warto wiedzieć
ZUSILLA atakuje, Legg Mason broni 15.04.2011
15 kwietnia Legg Mason TFI S.A. rozpoczyna kampanię reklamową uświadamiającą Polakom potrzebę samodzielnego... więcej
Legg Mason Akcji FIO na 5 gwiazdek AOL 10.02.2011
Fundusz Legg Mason Akcji utrzymał swój 5-gwiazdkowy rating firmy Analizy Online. Tym samym pozostaje... więcej
Union Investment TFI konsekwentnie stawia na akcje 24.01.2011
Warszawa, 20 stycznia 2011 – Pomimo, że nowy rok na warszawskiej giełdzie rozpoczął się spadkami,... więcej
więcej