Newsletter

Pięciokrotny wzrost zysku IDEA TFI

23.03.2011
Pięciokrotny wzrost zysku IDEA TFI IDEA TFI S.A. zanotowało ponad 5,9 mln zł zysku netto w 2010 roku. Tym samym zysk spółki wzrósł o 522% w stosunku do 2009 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 27,6 mln zł i były o 307% wyższe niż rok wcześniej. Towarzystwo w grudniu 2010 r. zarządzało aktywami wycenianymi na 3 mld zł. Wartość aktywów funduszy IDEA TFI w lutym br. przekroczyła 3,66 mld zł.

„Wygenerowany zysk jest proporcjonalny do pozyskanych lokat i efektu skali, który w przypadku TFI ma istotne znaczenie. Chcemy być liderem pod względem jakości zarządzania aktywami i na tej podstawie konsekwentnie rozwijać działalność. W naszych planach jest rozbudowa portfela produktowego, pozyskanie kolejnych partnerów w zakresie dystrybucji jednostek funduszy inwestycyjnych oraz potencjalna akwizycja na rynku TFI” - powiedział Piotr Kukowski, Prezes Zarządu IDEA TFI.

IDEA TFI było w 2010 r. drugim w Polsce TFI pod względem pozyskanych wpłat do funduszy. Nowe lokaty inwestycyjne oraz wypracowane zyski przyniosły Towarzystwu wzrost aktywów o 2,3 mld zł. W tym czasie nastąpił również dynamiczny rozwój sieci dystrybucji. Fundusze IDEA TFI zostały wprowadzone do ofert towarzystw ubezpieczeniowych, kolejnych banków oraz sieci doradców finansowych. Liczba placówek, gdzie dostępna jest oferta, wzrosła ponad dwukrotnie i przekroczyła 1000 punktów.

IDEA TFI, z aktywami wycenianymi na ponad 3 mld 660 mld zł, plasuje się na dwunastym miejscu  wśród największych TFI w Polsce. W roku 2011 spółka dokonała awansu o dwie pozycje w rankingu TFI utworzonym pod względem wartości aktywów. Rok 2010 przyniósł Towarzystwu awans o 8 pozycji na liście liderów branży.

Wartość aktywów polskich funduszy inwestycyjnych była wyceniana w lutym 2011 roku na około 117 mld zł (dane Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami), co stanowi niespełna 8% PKB Polski z 2010 r. Według analiz opublikowanych przez NBP, relacja aktywów funduszy inwestycyjnych do PKB w krajach Europy Zachodniej jest wielokrotnie wyższa i w Belgii, Danii oraz Niemczech zawiera się pomiędzy 35 a 50% PKB. Najwyższy wynik uzyskuje Francja, gdzie wartość aktywów funduszy inwestycyjnych odpowiada blisko 70% PKB tego kraju.
Idea TFI S.A.
Warto wiedzieć
ZUSILLA atakuje, Legg Mason broni 15.04.2011
15 kwietnia Legg Mason TFI S.A. rozpoczyna kampanię reklamową uświadamiającą Polakom potrzebę samodzielnego... więcej
Legg Mason Akcji FIO na 5 gwiazdek AOL 10.02.2011
Fundusz Legg Mason Akcji utrzymał swój 5-gwiazdkowy rating firmy Analizy Online. Tym samym pozostaje... więcej
Union Investment TFI konsekwentnie stawia na akcje 24.01.2011
Warszawa, 20 stycznia 2011 – Pomimo, że nowy rok na warszawskiej giełdzie rozpoczął się spadkami,... więcej
więcej