Newsletter

Union Investment TFI konsekwentnie stawia na akcje

24.01.2011
Union Investment TFI konsekwentnie stawia na akcje Warszawa, 20 stycznia 2011 – Pomimo, że nowy rok na warszawskiej giełdzie rozpoczął się spadkami, to właśnie inwestowanie w akcje może przynieść największe zyski w 2011 roku. Tak prognozują zarządzający funduszami Union Investment TFI.

Za inwestowaniem w akcje przemawiają dobre perspektywy polskiej gospodarki. Od kilku miesięcy można dostrzec trwałe przyspieszenie gospodarcze w kraju. W III kwartale 2010 roku zanotowano wzrost poziomu PKB do 4,2 proc. rok do roku. Pozytywne są też prognozy gospodarcze na przyszłość. Międzynarodowe instytucje finansowe przewidują w 2011 roku wzrost PKB Polski nawet do poziomu 4,6 proc. Wiele powodów do zadowolenia daje inwestorom kondycja polskiego przemysłu. Produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie o 10,1 proc. rok do roku, po raz dwunasty z rzędu. Dodatkowo wskaźnik menedżerów logistycznych (PMI) dla Polski, obrazujący koniunkturę w sektorze przemysłowym, wzrósł w grudniu piąty miesiąc z rzędu. Jest to najwyższy poziom od maja 2004 roku i trzeci najwyższy w historii od czerwca 1998 roku.

Te dobre wskaźniki dają podstawę do kontynuacji trendu wzrostowego na warszawskiej giełdzie
i przemawiają za rozpoczęciem długoterminowych inwestycji w fundusze akcyjne. Zdaniem zarządzających Union Investment TFI w tej sytuacji dobrą propozycją na najbliższe 12 miesięcy jest subfundusz UniKorona Akcje. – Szacujemy, że główne indeksy giełdowe WIG20 oraz WIG wzrosną na koniec roku odpowiednio do 3 100 pkt. i 56 000 pkt. Tym samym fundusz powinien dać zarobić około 17-20 proc. – mówi Ryszard Rusak, Dyrektor Inwestycyjny ds. Akcji Union Investment TFI.

W perspektywiczne sektory, które mają największe szanse na wygraną z rynkiem, inwestuje drugi
z typowanych funduszy – UniAkcje Sektory Wzrostu. Jego strategia zakłada aktywne zarządzanie. – Spółki dobierane są do portfela funduszu na podstawie precyzyjnej analizy jakościowej i fundamentalnej z poszczególnych branż. W tym przypadku jest to nasza recepta na osiąganie zysków, nawet w okresie zawirowań na rynkach – mówi Jarosław Lis, zarządzający funduszami Union Investment TFI.

Możliwość zarabiania w sytuacji dużej zmienności na rynkach akcji i obligacji daje trzeci typowany przez Union Investment TFI fundusz – UniTotal Trend. Stosowanie specjalnych mechanizmów daje szanse wykorzystania potencjału rynku w większym stopniu niż klasyczny fundusz akcji.
O skuteczności tej strategii może świadczyć fakt, że w 2010 roku UniTotal Trend wypracował  29,7 proc. zysku i był najlepszy w grupie krajowych funduszy absolutnej stopy zwrotu.

Eksperci Union Investment TFI podkreślają, że zawirowania, które obecnie występują na warszawskim parkiecie są naturalne dla współczesnych rynków. Zmienność tę określają mianem „nowej równowagi”. Jednocześnie przewidują, że podobnie jak w 2010 r. cykle koniunkturalne ulegną skróceniu. Mimo to największy potencjał zysków w 2011 roku tkwi w funduszach akcyjnych.
Union Investment TFI S.A.
Warto wiedzieć
ZUSILLA atakuje, Legg Mason broni 15.04.2011
15 kwietnia Legg Mason TFI S.A. rozpoczyna kampanię reklamową uświadamiającą Polakom potrzebę samodzielnego... więcej
Legg Mason Akcji FIO na 5 gwiazdek AOL 10.02.2011
Fundusz Legg Mason Akcji utrzymał swój 5-gwiazdkowy rating firmy Analizy Online. Tym samym pozostaje... więcej
Union Investment TFI konsekwentnie stawia na akcje 24.01.2011
Warszawa, 20 stycznia 2011 – Pomimo, że nowy rok na warszawskiej giełdzie rozpoczął się spadkami,... więcej
więcej