Newsletter

Depozyt zabezpieczający

Kwota pieniężna (wnoszona w gotówce lub w formie powszechnie akceptowanych skarbowych papierów dłużnych), składana przez strony transakcji "financiał futures" lub przez sprzedawcę opcji w izbie rozrachunkowej. Wysokość depozytu należnego izbie (liczonego jako procent od wartości zawartej transakcji) jest zmienna i zależy m.in. od wartości rynkowej kontraktu, wysokości premii uiszczonej w kontrakcie opcyjnym (w przypadku transakcji opcyjnych). Izba rozrachunkowa po każdej sesji giełdowej dokonuje rozliczenia zysków lub strat każdego z uczestników transakcji porównując wynik z wielkością złożonego depozytu
Warto wiedzieć
ZUSILLA atakuje, Legg Mason broni 15.04.2011
15 kwietnia Legg Mason TFI S.A. rozpoczyna kampanię reklamową uświadamiającą Polakom potrzebę samodzielnego... więcej
Legg Mason Akcji FIO na 5 gwiazdek AOL 10.02.2011
Fundusz Legg Mason Akcji utrzymał swój 5-gwiazdkowy rating firmy Analizy Online. Tym samym pozostaje... więcej
Union Investment TFI konsekwentnie stawia na akcje 24.01.2011
Warszawa, 20 stycznia 2011 – Pomimo, że nowy rok na warszawskiej giełdzie rozpoczął się spadkami,... więcej
więcej