Newsletter

Fundusz obligacji, akcji

Określenie towarzyszące najczęściej funduszom powierniczym wskazujące na strukturę dokonywanych przez nie inwestycji. Najczęściej fundusze inwestują w papiery wartościowe lub instrumenty pochodne notowane na giełdzie. W praktyce bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, w której 100% kapitału byłoby ulokowane w jednej dziedzinie, gdyż wiązałoby się to ze zbyt wysokim ryzykiem utraty środków w przypadku dokonania nietrafnego wyboru. Oprócz inwestycji w akcje spółek notowanych na giełdzie fundusze mogą inwestować w firmy nie będące spółkami notowanymi na giełdzie, w waluty obce, metale szlachetne, nieruchomości, itp. Określenia towarzyszące nazwom funduszy typu "agresywny", "zrównoważonego wzrostu" lub "akcji" mają z reguły odzwierciedlać ich strategię. Agresywne inwestowanie oznacza wówczas lokowanie większości majątku w instrumenty uznawane za wielce ryzykowne z racji nieprzewidywalności zmiany ich ceny w krótkim i średnim okresie (np. akcje zamiast obligacji) lub na wyborze bardziej ryzykownych papierów w tej samej grupie ryzyka (np. akcje firm "słabszych" zamiast "mocniejszych").
Warto wiedzieć
ZUSILLA atakuje, Legg Mason broni 15.04.2011
15 kwietnia Legg Mason TFI S.A. rozpoczyna kampanię reklamową uświadamiającą Polakom potrzebę samodzielnego... więcej
Legg Mason Akcji FIO na 5 gwiazdek AOL 10.02.2011
Fundusz Legg Mason Akcji utrzymał swój 5-gwiazdkowy rating firmy Analizy Online. Tym samym pozostaje... więcej
Union Investment TFI konsekwentnie stawia na akcje 24.01.2011
Warszawa, 20 stycznia 2011 – Pomimo, że nowy rok na warszawskiej giełdzie rozpoczął się spadkami,... więcej
więcej